Creixement ENISA

Finançament de fins a 1,5 milions d'euros per a startups

Finançament

Aquesta línia està dissenyada per donar suport a models de negoci viables que volen millorar els seus sistemes de producció.

Modalitat

Empreses i treballadors autònoms de l'estat espanyol.

Amortització

Fins a 9 anys d'amortització amb un període de carència de fins a 7 anys

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,75% i el segon serà un 8% addicional màxim en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen garanties ni garanties personals

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
ENISA Growth és un programa de finançament per a startups i pimes creat per millorar la competitivitat de les empreses. La línia de finançament Enisa Crecimiento està pensada per donar suport econòmicament a startups o pimes, amb models de negoci viables i rendibles que vulguin millorar els seus sistemes productius o expandir-se. Enisa cofinança el pla estratègic de la companyia per als propers anys amb un mínim de 25.000€ i un màxim de 1.500.000€. No obstant això, no es poden demanar més de 300.000€ de finançament a Enisa si l'empresa no audita els comptes. Per això, si la seva ronda d'inversió o ampliació de capital és molt superior a la quantitat de 300.000 euros, sempre recomanem auditar comptes en la mesura del possible, per tal de poder sol·licitar una quantitat més gran de finançament al banc.

Es tracta d'un préstec participatiu que no és convertible a renda variable. La principal diferència d'Enisa respecte a un préstec bancari és que “l'organisme finançador” està en risc amb la transacció i aplica un tipus d'interès variable en funció dels beneficis de l'empresa. A més, no requereix avals personals ni garanties per part dels empresaris.
Quin és l'objectiu de Crecimiento d'Enisa?
Hem esmentat les etapes perquè puguis pigeonhole a la teva empresa i triar la fase que millor s'adapti a la teva empresa.
 • Finançar el projecte mitjançant transaccions corporatives.
 • Pretens ampliar la teva capacitat productiva, a través de la tecnologia, augmentant la gamma de productes/serveis o diversificant mercats.
 • Necessiten capitalització o deute en mercats regulats.
 • Busques un canvi en el model dels sistemes de producte o una millora competitiva.
Quins projectes finança Enisa Crecimiento?
Projectes empresarials amb models de negoci viables i rendibles executats per pimes que estan enfocats a millorar els seus sistemes productius i/o canviar el seu model productiu i expandir-se mitjançant l'ampliació de la capacitat productiva, els avenços tecnològics, l'augment del ventall de productes/serveis, diversificar marques...; buscar capitalització i/o deute en mercats regulats i finançar projectes empresarials mitjançant transaccions corporatives.
Quines empreses poden beneficiar-se de la línia Enisa Growth?
L'empresa sol·licitant ha de ser una PIME amb més de 24 mesos d'experiència. El model de negoci ha de ser innovador o novell, i no es pot emmarcar en el sector immobiliari i financer, amb poques excepcions. Les startups o pimes que tinguin menys de 24 anys hauran d'acudir a la línia de Joves Emprenedors ENISA, per a projectes liderats per emprenedors menors de 41 anys, o a la línia Enisa Emprenedors, que no té límit d'edat.
Quin és el propòsit de la inversió?
Cofinançar el pla estratègic de la companyia per als propers anys.
Quins requisits demanen?
Els requisits per optar als préstecs participatius de creixement Enisa són:
 • Tenir una activitat principal i domicili social al territori nacional.
 • Els fons propis han de ser almenys equivalents a l'import del préstec.
 • Els comptes de l'últim exercici tancat hauran d'estar en el Registre Mercantil o en un registre públic corresponent.
 • Exclosos sectors financers i sectors immobiliaris.
 • Hauràs de demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del teu projecte empresarial.
 • Ser una pime, d'acord amb la definició de la UE.
 • Tenir personalitat jurídica pròpia.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Que el model de negoci sigui nou, innovador o amb clars avantatges competitius.
Quant dura el termini d'amortització i carència del préstec?
L'amortització del préstec és de fins a 9 anys i el període de carència és de fins a 7 anys.
Quins tipus d'interès té el préstec Enisa Crecimiento?
Els interessos del préstec Enisa s'aplicaran en dos trams: el primer tram serà EURIBOR + 3,75% i el segon un 8% addicional màxim en funció de la rendibilitat de l'empresa. La liquidació d'interessos i capitals es realitza de forma trimestral.
Quanta és la quantitat mínima i màxima de finançament que es pot obtenir?
Mínim de 25.000€ i màxim de 1.500.000€. El nivell de fons propis ha de ser, com a mínim, igual a la quantitat sol·licitada.
Quines tarifes tens?
S'estableix una comissió d'obertura del 0,5% del capital concedit.
Requisits
La startup ha de tenir fons propis (com a mínim) equivalents a l'import del préstec.
La startup ha de tenir almenys 2 anys d'antiguitat en el moment de la sol·licitud.
La startup ha d'haver llançat el producte o servei al mercat, amb certes mètriques que validin el projecte (encara que encara no monetitzi o tingui ingressos recurrents).
Com avalua Enisa els projectes?
El comitè d'avaluació se centra en la història i les mètriques que l'empresa ha assolit fins a la data. Per això, és important que l'empresa disposi de mètriques clares que demostrin, entre d'altres, la seva capacitat d'escalar la solució en el mercat i de captar i fidelitzar clients. A més, és important que les empreses que sol·liciten un préstec Enisa tinguin una situació de solvència, el fet que un projecte tingui un flux de caixa negatiu o una taxa de cremada molt elevada disminuirà les possibilitats d'obtenir el finançament sol·licitat.
Finançament substitutiu o complementari
Enisa actua com a coinversora. El fet que el finançament d'Enisa estigui condicionat al fet que l'empresa faci o hagi fet recentment una aportació de capital igual o superior a la quantitat sol·licitada fa que després d'una ampliació de capital o en paral·lel a la pròpia ronda d'inversió, sigui un bon moment per sol·licitar un préstec a Enisa. Des d'Intelectium, recomanem sol·licitar un préstec Enisa per aprofitar les rondes de finançament privat, ja que ajuden els emprenedors a obtenir més capital circulant, evitant una dilució excessiva del seu poder accionarial en les primeres etapes de l'empresa.
Quin és el procés per obtenir un ENISA Growth?
En primer lloc, heu de fer la vostra sol·licitud a través del portal del client. Has d'estar segur d'aportar tota la documentació necessària perquè ENISA comenci la fase d'anàlisi. ENISA avaluarà la seva sol·licitud i ha de determinar l'import del préstec i les seves condicions, valorant si emet una opinió favorable. Si s'escull el teu projecte rebràs una comunicació. A partir de llavors, disposarà d'un termini de tres mesos per aportar la documentació que es requereixi per poder signar davant notari per a la formalització del préstec.
Més informació sobre l'agència finançadora
L'Empresa Nacional d'Innovació depèn del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Direcció General d'Indústria i Petites i Mitjanes Empreses. El DGIPYME ofereix finançament directe a pimes i emprenedors a través d'ENISA.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més