Programa Eurostars de la xarxa Eureka

Pressupost

Fins a 2,4 milions d'euros per projecte.

Beneficiaris

PIMES en un consorci.

Condicions

PIMES de països europeus amb una alta dedicació a l'R+D.

Modalitat

Subvenció de fins al 60% del pressupost.

Durada

Màxim 36 mesos amb llançament del producte durant el tercer any.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Per a les pimes de països membres de la Unió Europea, el programa Eurostars ofereix finançament per a projectes d'R+D realitzats en un consorci i amb una durada d'entre 1 i 3 anys.

El programa Eurostars l'ofereix la xarxa Eureka, una organització internacional dedicada a promoure la innovació centrada en el mercat. Actualment és un partenariat entre estats europeus però també integra països com Israel, Corea del Sud o Canadà, per tal de proporcionar finançament per al desenvolupament de projectes d'R+D amb un alt impacte comercial.

Es tracta d'un programa de suport a pimes intensives en R+D que desenvolupen projectes transnacionals molt orientats al mercat. Eurostars està orientada a generar projectes d'R+D en consorci que estiguin liderats per pimes, fomentant la creació de més activitats econòmiques que es basen en els resultats d'aquesta R+D i que les introdueixin als productes, processos i serveis del mercat de forma ràpida i eficaç.

Eurostars vol que les empreses que es beneficiïn del seu finançament siguin disjuntives i puguin donar un salt qualitatiu important que els permeti millorar dràsticament la seva posició al mercat.
Com s'organitza el Programa EUROSTARS?
L'òrgan executor del Programa Eurostars és la Secretaria EUREKA (ESE). Les entitats que participen en projectes Eurostars reben sempre ajudes a nivell nacional i a través de les seves agències finançadores. En el cas d'Espanya, a través del CDTI. Els costos subvencionables i els requisits per concedir-los també estan definits a cada país per les pròpies Agències.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més