Programa CDTI Cervera

Finançament per a startups innovadores i pimes

Modalitat

Préstec + subvenció

Beneficiaris

Startups innovadores i pimes.

Condicions

Projecte en col·laboració amb un o més centres tecnològics d'àmbit estatal

Pressupost

El pressupost mínim bancari és de 175.000€.

Garanties

Es demanarà una garantia del 5% sobre el tram reemborsable concedit.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Finançament per a startups i pimes que creïn o desenvolupin una millora significativa d'un procés productiu, producte o servei en col·laboració amb Centres Tecnològics d'àmbit estatal.

L'ajut té com a objectiu promoure la R+D en projectes que demostrin un aspecte tecnològic diferencial respecte a les tecnologies existents en el mercat.

Es tracta d'una ajuda parcialment reemborsable amb una cobertura de fins al 85% del total del pressupost. Es tracta d'un préstec corrent amb un tram no reemborsable (TNR), aquest tram és comparable a una subvenció no reemborsable.

Els projectes han de tenir una participació d'almenys el 10% del projecte aprovat per un o diversos centres tecnològics.
A quin tipus de projectes es destinen els ajuts?
Els ajuts estan destinats a projectes individuals de recerca i desenvolupament empresarial. Els projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial respecte a les tecnologies existents en el mercat.
Quines empreses poden ser beneficiàries?
Petites i mitjanes empreses (PIMES) i empreses de mitjana capitalització (MIDCaps) amb domicili fiscal a Espanya.
Quin percentatge de participació ha de tenir el centre tecnològic en el projecte?
Els projectes han de tenir una participació d'almenys el 10% del projecte aprovat per un o diversos centres tecnològics.
Quina és la quantitat mínima que es pot finançar?
El pressupost mínim que es pot finançar pel Programa CDTI Cervera és de 175.000€.
Quant de temps ha de ser el projecte presentat?
Els projectes poden tenir una durada d'entre 12 i 36 mesos.
Com és el desemborsament de l'ajuda?
Per defecte s'ofereix un pagament anticipat del 35% de l'import concedit amb un límit de 250.000 euros, i la resta de l'Ajut es desemborsa en terminis i en funció de les fites definides en el Projecte.
Quines despeses es poden incloure en el pressupost?
Els costos de personal, instruments, material, recerca, coneixement i patents, costos de consultoria i serveis equivalents, i despeses generals del projecte.

Las colaboraciones externas no podrán superar el 65% del presupuesto elegible con carácter general. En los proyectos del sector farmacéutico, estos gastos podrán alcanzar hasta el 80% del presupuesto elegible.

Los proyectos que resulten beneficiarios de una ayuda del Programa Cervera del CDTI tienen la posibilidad de obtener un informe motivado vinculante “ex ante” tras formalizar el préstamo Cervera para calificar la naturaleza del proyecto, lo que les permite beneficiarse de Deducciones fiscales por I+D.
¿Cuáles son los criterios de evaluación de las solicitudes?
A nivel técnico:
- Plan de explotación comercial del proyecto
- Tecnología e innovación del proyecto
- Capacidad de la empresa en relación con el proyecto
- Valoración del impacto socioeconómico, perspectiva de género y sostenibilidad

A nivel financiero:
- Análisis sobre la consideración de empresa en crisis
- Análisis económico-financiero y de riesgo
- Análisis económico-financiero del proyecto
- Adecuación económico-financiera de la empresa a las actividades que realizan el proyecto
Quines són les tecnologies prioritàries per al Programa de Cervera?
Deep Learning e Inteligencia Artificial, Eco-Innovación, Fabricación Inteligente, Tecnologías para la salud, Cadena alimentaria segura y saludable, Redes móviles avanzadas, Materiales avanzados, Transporte inteligente y protección de la información.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa CIEN
Finançament per a projectes del Consorci Nacional d'Investigació Empresarial
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més