IDEA

Ajuts per a startups i pimes andaluses

Finalitat

Facilita l'accés al finançament de crèdit i R+D.

Modalitat

Agència de Desenvolupament Regional del Govern Andalús

Finançament

Programa d'incentius per al foment de la recerca industrial i incentius de línia per al desenvolupament industrial. L'empresa del 50% de l'import del préstec

Pressupost

Fons Públic Andalús per al finançament empresarial i desenvolupament econòmic.

Condicions

Atorgar garanties a empreses, especialment startups.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
IDEA ofereix diversos programes d'ajuda per a startups i pimes amb seu a Andalusia, per facilitar l'accés al finançament de crèdit i R+D. L'Agència Andalusa d'Innovació i Desenvolupament IDEA és l'Agència de Desenvolupament Regional del Govern andalús. Es tracta d'una entitat especialitzada en fomentar la innovació en la societat andalusa, l'objectiu de la qual és contribuir al desenvolupament econòmic i social d'Andalusia, oferint finançament a startups i pimes amb la base principal d'activitat empresarial a la Comunitat.

Entre els ajuts, ajuts i línies de finançament que IDEA posa a disposició dels emprenedors, destaca el Programa d'Incentius per al Foment de la Recerca Industrial, el Desenvolupament Experimental i la Innovació Empresarial (convocatòria 2017-2020) i la línia d'incentius al desenvolupament industrial, la millora de la competitivitat, la transformació digital i la creació d'ocupació (2017-2020).

IDEA també ha creat, juntament amb la Junta d'Andalusia, un Fons Públic Andalús per al finançament empresarial i desenvolupament econòmic. Es tracta d'un fons sense personalitat jurídica, que busca facilitar el finançament reemborsable mitjançant transaccions financeres patrimonials i la concessió d'avals a empreses, especialment per a startups, autònoms i pimes.

Subvencions, subvencions i finançament:
Recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació empresarial
Objectiu: Desenvolupar la competitivitat de les empreses incorporant innovacions, tecnologies i coneixements orientats a millorar processos i crear serveis i productes avançats en el sector tecnològic i amb valor afegit.

Beneficiaris Treballadors autònoms i empreses que operen a Andalusia i desenvolupin projectes relacionats amb la innovació, la recerca i que compleixin els requisits dels beneficiaris. A més, segons el projecte, també poden ser beneficiaris universitats, fundacions, grups i organitzacions.

Programes de finançament:

1. Programa de Lideratge d'Innovació Obert, Estratègic i Singular
2. Programa per a la Promoció de l'R+D+i Internacional
3. Programa de suport a l'R+D+i empresarial
Desenvolupament industrial, millora de la competitivitat, transformació digital i creació d'ocupació
Objectiu: Cooperar amb el desenvolupament industrial i la creació d'ocupació a Andalusia, millorant la competitivitat i fomentant la creació d'empreses generadores d'ocupació. També pretén promoure la innovació productiva en àrees d'especialització intel·ligent, serveis avançats per a la gestió empresarial i dinamització empresarial.

Línies de finançament:

1. Serveis avançats
2. Transformació digital de les pimes
3. Generació d'ocupació
4. Millora de la competitivitat empresarial
5. Creació d'activitat econòmica
Disposició i modernització d'espais productius i d'innovació LocalizaIn+
Es tracta d'un projecte del Govern d'Andalusia amb un pressupost de 28,7 milions l'objectiu del qual és millorar la competitivitat i l'adaptació a les noves demandes d'aquests espais.

Aquest programa d'incentius de l'Agència Andalusa d'Innovació i Desenvolupament IDEA està cofinançat en un 80% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Finançament reemborsable
La Junta d'Andalusia ha constituït el Fons Públic Andalús de Finançament Empresarial i Desenvolupament Econòmic per facilitar el finançament reemborsable mitjançant la concessió d'avals a empreses i transaccions financeres patrimonials, generalment per a petites i mitjanes empreses, emprenedors i autònoms.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més