Programa CIEN

Préstec per a consorcis d'investigació empresarial

Modalitat

Ajudes parcialment reemborsables

Beneficiaris

Projectes d'R+D del Consorci

Condicions

Externalització d'un Centre de Recerca

Pressupost

Mínim de 7M€ i màxim de 20M€

Garanties

Prestació de garanties

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
El Programa CIEN finança grans projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per grups empresarials i orientats a dur a terme investigacions planificades en àrees estratègiques per al futur i amb potencial projecció internacional.

Es tracta d'un ajut parcialment reemborsable combinat amb un tram de préstec corrent i un tram no reemborsable (TNR), sent aquest últim tram comparable a una subvenció no reemborsable.

L'ajut finança fins al 75% del pressupost presentat, que ha de ser com a mínim de 7M€ i un màxim de 20M€. Cada participant en el consorci haurà de rebre un mínim de 350.000€. Els consorcis empresarials han d'estar formats per un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses. Al seu torn, el CDTI exigeix que es destini un mínim del 15% del pressupost a l'externalització d'un Centre de Recerca.

Es tracta d'una convocatòria que està oberta tot l'any i d'una subvenció parcialment reemborsable. No són compatibles amb altres ajudes públiques destinades a finançar el projecte.
Quines característiques té el projecte?
a.) Import màxim sol·licitat: 20.000.000 euros.

b.) Import mínim sol·licitat: 5.000.000 euros.

c.) Import mínim subvencionat: 175.000 euros per empresa i 4.500.000 euros per projecte.

d.) Activitats de recerca industrial: han de superar el 50% de l'import total.

i.) Col·laboració rellevant d'entitats de recerca: almenys un 15% de l'import total del projecte aprovat s'ha d'externalitzar a entitats de recerca; almenys una d'elles serà de titularitat pública.

f.) No es pot superar més del 70% del pressupost finançable.
Quines són les característiques de l'ajuda?
a.) Tipus d'interès fix: euríbor a 1 any.

b.) Assistència (cobertura econòmica) de fins al 85% de l'import aprovat.

c.) Reemborsament: 7 o 10 anys incloent un període de carència entre 2 i 3 anys.

d.) Tranc no reemborsable del 33% de l'ajut, calculat sobre un màxim del 75% de la cobertura del préstec.

i.) L'empresa ha de finançar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos privats.

f.) Cada empresa participant podrà rebre un avançament del 35% de l'ajut amb un límit de 250.000 euros, sense requerir garanties addicionals.
Quant dura el projecte?
Entre 36 i 48 mesos.
A qui va dirigit?
a.) Es requereix destinar un mínim del 15% del pressupost a l'externalització d'un Centre de Recerca.

b.) Consorcis empresarials, amb un màxim de vuit empreses i un mínim de 3, dues d'elles autònomes i una ha de ser considerada pime.

c.) Un dels organismes ha de ser de titularitat pública.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més