Heading

Avalmadrid
Garantia d'un préstec amb condicions avantatjoses

Beneficiaris

L'entitat promociona startups a Madrid.

Modalitat

Préstecs bancaris amb un tipus d'interès euríbor + 3% en què Aval Madrid actua com a avalador

Condicions

Garanties a determinar per l'entitat bancària. Aval Madrid imposa diverses comissions per avalar el projecte.

Pressupost

Import màxim de fins a 1 milió d'euros.

Amortització

El termini màxim de fins a 7 anys, 15 si és amb garantia hipotecària.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Finançament de fins a 1.000.000 euros
Per a Startups i PIMES amb seu a la Comunitat de Madrid, l'entitat financera Aval Madrid ofereix ajudes en forma de préstec bancari en el qual actua com a garant a entitats financeres. L'entitat financera Aval Madrid compta amb el suport de la Comunitat de Madrid per promoure i impulsar el creixement de startups i pimes a Madrid, actuant com a garant a les entitats financeres per obtenir préstecs amb condicions avantatjoses. Compta amb múltiples línies destinades a facilitar el finançament de les empreses exportadores, la internacionalització d'empreses i projectes tecnològics, entre d'altres. A través de l'Aval de Aval Madrid, startups i pimes de Madrid poden accedir al finançament d'entitats de crèdit amb les millors condicions de mercat (amb tipus d'interès preferents, llargs terminis de pagament, costos mínims...).
Quins tipus de finançament ofereix AvalMadrid?
Invertir
A través de l'aval ofert per AvalMadrid, les empreses accedeixen al finançament en les millors condicions del mercat (terminis llargs, costos mínims i tipus d'interès preferents), amb l'opció de finançar fins al 100% de la inversió.

Beneficiaris: Treballadors autònoms i pimes que desenvolupin les seves activitats i inversions a la Comunitat de Madrid, preferentment.

Tipus de finançament: Préstec d'arrendament immobiliari.
Capital de treball - Pla Impulsa Pyme
El finançament és generalment un dels àmbits de major preocupació per als autònoms.

Beneficiaris: Persones autònomes que realitzen la inversió i la seva activitat a Madrid.

Inversions realitzables: Préstec de crèdit d'arrendament.
Garanties contra tercers - Administracions Públiques
Aquesta línia de finançament ajuda als treballadors autònoms de Madrid i a les pimes a obtenir seguretat o aval a sotmetre's a administracions centrals i autonòmiques, organismes públics o institucions de les administracions centrals sol·licitant un aval o subscrivint una línia d'avals, amb un límit preestablert.

Beneficiaris: Treballadors autònoms i pimes que necessiten aportar garanties davant els compromisos adquirits amb organismes i administracions públiques.

Tipus de finançament: Monoaval Vàries garanties Línies de garanties.
Línies específiques - Pla d'Autònoms
El finançament és generalment un dels àmbits de major preocupació per als autònoms.

Beneficiaris: Persones autònomes que realitzen la inversió i la seva activitat a Madrid.

Inversions realitzables: Préstec de crèdit d'arrendament.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més