Serveis financers > Incentius fiscals

Incentius fiscals

A Espanya, les empreses poden accedir a reduccions en el pagament d'un determinat impost per la realització de determinades activitats econòmiques, que l'Estat considera d'interès, o per complir determinats requisits relatius al tipus de societat.

Pel que fa als incentius fiscals per a les empreses, els més avantatjosos i interessants són els següents:
Deduccions fiscals per R+D+i, Bonificacions per al personal investigador, Arrendament fiscal i Caixa de patents.
Contacte
Com t'ajudem?
A nivell mundial, l'OCDE destaca Espanya com un dels països que ofereix les condicions més favorables per a aquelles empreses dedicades al desenvolupament de projectes i activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i), que poden beneficiar-se d'un tractament fiscal especial.

L'Administració General de l'Estat ofereix incentius fiscals lliurement aplicables en règim de concurrència no competitiva per incentivar l'R+D+I empresarial. A més, les empreses espanyoles tenen la possibilitat d'ajornar aquestes reduccions fiscals als exercicis posteriors, quan aquestes no s'apliquin en l'exercici corresponent a causa de l'absència de bases imposables positives suficients.

A Intelectium, identifiquem i gestionem les deduccions fiscals i bonificacions que s'apliquen al teu projecte perquè puguis accedir als màxims incentius possibles. A més, proporcionem assessorament integral durant la caixa de patents i processos d'arrendament fiscal.
Tipus d'incentius fiscals
Deduccions fiscals R+D+i: Les empreses que realitzin activitats d'R+D o Innovació Tecnològica tenen dret a una deducció fiscal addicional a terminis.

Bonificacions per al personal investigador/tècnic: Bonificacions de cotització a la Seguretat Social per a Personal Investigador per a empreses amb personal dedicat a activitats d'R+D+i.

Caixa de patents: Reducció dels impostos per la venda d'actius intangibles creats per l'empresa.

Arrendament fiscal: Canal de finançament per canalitzar la inversió privada en projectes d'R+D. Les empreses poden acollir-se a les seves bases imposables.
Relació d'èxit
La nostra filosofia no és presentar tantes propostes com sigui possible a cada programa de finançament, sinó seleccionar i treballar amb molt rigor amb un nombre reduït dels millors projectes.

Això ens permet comprometre'ns amb molta més intensitat i amb la màxima professionalitat en cada cas, donant com a resultat propostes que compleixen tots els requisits per ser finançats. D'aquesta manera, la nostra taxa d'èxit en línies de finançament públic per a startups i pimes és una de les més altes del mercat espanyol.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més