Jove Empresa Innovadora

Tens menys de 6 anys i la teva despesa en R+D+i supera el 15% de les despeses totals de la teva empresa?

Sol·licita el Certificat Jove Empresa Innovadora!

El certificat de compliment Jove Empresa Innovadora es basa en l'especificació tècnica d'AENOR EA 0043, que estableix els requisits per poder considerar una empresa com a Jove Empresa Innovadora.
Quins avantatges té el certificat Jove Empresa Innovadora?
Accés automàtic al Registre Públic de PIMES Innovadores: Això permet combinar, en un mateix projecte, l'aplicació de deduccions fiscals en l'impost sobre la renda de societats per activitats d'R+D+i i bonificacions per a persones dedicades a R+D+i a la Seguretat Social.

Subvencions per a la contractació i formació de tècnics i tecnòlegs: Per al desenvolupament d'activitats d'R+D+I en empreses i altres entitats del sector empresarial, d'acord amb el Programa Estatal de Foment del Talent i l'Ocupabilitat en R+D+i.

Accés a línies alternatives de finançament: Les empreses que disposen del Segell Pime Innovadora tenen accés a totes aquelles línies d'ajuts que esmenten expressament la condició de “Pime innovadora” (com la línia ICO, per exemple), així com a participar en la contractació pública (a través de “Contractació Pública Innovadora”).
Quan es considera una PIME una Jove Empresa Innovadora?
Per ser considerada una Jove Empresa Innovadora, l'empresa ha de:
Ser una pime d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003.
Tenir menys de 6 anys des de la data d'inici de l'activitat.
Tenir una despesa mínima en R+D+i del 15% de les despeses totals de l'empresa en els dos anys anteriors, (o l'últim, si té menys de dos anys d'antiguitat).
Quin és el procés per certificar-se com a Jove Empresa Innovadora?
La PIME ha d'elaborar, implementar i documentar els requisits de la norma EA0043 de 2015, realitzant informes que continguin:
Justificació del compliment dels requisits relacionats amb el caràcter innovador del procés i/o producte realitzat per l'empresa.
Desenvolupament i implementació d'un pla de formació específic en l'àmbit de l'estratègia i la innovació.
Actualització/redacció d'un pla de negoci específic que descrigui les qualitats més significatives i els avantatges que proporciona, així com el mercat al qual es destina, i una previsió de la rendibilitat, solvència i liquiditat del projecte.
Un cop presentats aquests informes, l'organització ha de passar una auditoria específica en relació amb tots els aspectes relacionats amb els mateixos.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més