Préstec ICO

Per a empreses i emprenedors

Pressupost

Màxim 10M€

Beneficiaris

Empreses i treballadors autònoms de l'estat espanyol.

Modalitat

Préstec participatiu

Amortització

Fins a 20 anys d'amortització i 2 anys de període de carència per al préstec d'inversió o fins a 4 i 1 any de carència si es tracta de finançament de capital circulant.

Garanties

Garanties i comissions determinades pel banc que realitza el préstec.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Finançament de fins a 12,5 milions d'euros
L'Institut de Crèdit Oficial (ICO) ofereix préstecs per finançar la liquiditat i adquisició d'immobilitzat de les empreses. El finançament que ofereix és de fins a un màxim de 10 milions d'euros. L'ICO és una entitat pública empresarial que actua com a banc públic, adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa. És una entitat autònoma amb actius i tresors propis destinats a promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement, desenvolupament del país i la millora de la distribució de la riquesa nacional.
Quantes línies té l'ICO?
Garanties ICO: enfocat a empreses, treballadors autònoms i entitats públiques o privades que tinguin crèdit d'una Societat de Garantia Mútua o de la Societat Anònima Estatal per a la Seguretat Agrària.

Crèdit comercial ICO: adreçat a empreses i treballadors autònoms que necessitin l'accés a la liquiditat a través del pagament anticipat de factures pendents de pagament.

ICO Empreses i emprenedors: Enfocat a empreses i autònoms que requereixen liquiditat o inversions productives dins d'Espanya. El finançament per a organismes públics i comunitats de propietaris d'habitatges també està en aquesta línia.

ICO Internacional: té dues maneres: una per als autònoms, empreses i entitats públiques o privades que requereixin liquiditat o inversió i una altra per a empreses estrangeres o espanyoles que tinguin com a objectiu finançar la compra/venda de béns o serveis.

Exportadors ICO: enfocat a empreses o autònoms que necessitin liquiditat mitjançant el pagament anticipat de factures que derivin d'activitats d'exportació o financen costos de producció anteriors a béns o serveis dedicats al mercat exterior.
Com funcionen els préstecs ICO?
Els préstecs ICO tenen una comissió de cancel·lació en cas d'amortització anticipada, però no tenen comissions d'estudi o obertura. El finançament màxim en general és de 12,5 milions d'euros i té un termini màxim d'amortització de 20 anys. Els crèdits ICO poden tenir un interès fix o variable que s'afegeix al marge d'interessos (import establert per l'entitat gestora de les línies ICO i definit pel període d'amortització.) 20 anys és el termini màxim de pagament i un mínim d'1 any.
Com sol·licitar un préstec ICO?
Per sol·licitar un préstec ICO, és necessari acudir a una oficina bancària per les condicions per consultar amb l'entitat col·laboradora. A la pàgina de l'ICO trobareu un llistat d'entitats col·laboradores per sol·licitar el préstec. A més, per sol·licitar el préstec, cal presentar una memòria del projecte explicant el motiu de la sol·licitud.
Requisits
L'empresa ha de disposar de fons propis (com a mínim) equivalents a l'import del préstec.
L'empresa no ha de complir cap requisit mínim o màxim d'antiguitat.
L'empresa ha de tenir validació de mercat basada en la facturació recurrent
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més