Programa AEESD

Ajuts per a empreses tecnològiques

Modalitat

Combinació de préstec i subvenció

Beneficiaris

Projectes individuals o consorciats

Condicions

Emmarcar el projecte dins dels àmbits temàtics establerts

Amortització

5 anys d'amortització amb 2 anys de carència

Pressupost

Mínim de 200.000 euros, amb un màxim de 10 milions d'euros

Garanties

Garanties del 25% del pressupost

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Les beques de l'AEESD financen projectes d'R+D que milloren l'estat actual de l'art de la tecnologia en els sectors TIC, Internet de les Coses, eHealth, Smart Cities i Eficiència Energètica, entre d'altres.

En el marc del Pla d'Investigació Científica i Tècnica i Innovació, el Ministeri d'Indústria, Economia i Turisme gestiona els ajuts de l'AEESD, que tenen com a finalitat proporcionar finançament per a projectes d'R+D d'alt nivell a empreses tecnològiques de l'estat espanyol, en forma de concurrència competitiva.

Ofereix dues convocatòries a l'any, normalment al juny i desembre, en què es distribueixen les àrees temàtiques que es poden finançar: Indústries del Futur (Big Data, Cloud Computing, Electrònica), Ciberseguretat, Eficiència Energètica, Smart Cities i Smart Mobility, eHealth, Continguts Digitals i aplicacions per a la millora de la competitivitat de les pimes.
Què signifiquen les sigles d'ajuda de l'AEESD?
Les sigles d'ajudes AEESD fan referència a l'Acció Estratègica per a l'Economia i la Societat Digitals, impulsada per l'Agència Digital Espanyola. Aquest organisme inclou entre els seus principals objectius; el desenvolupament de l'economia digital, la reducció de costos de gestió en l'administració, la millora del servei ciutadà, l'enfortiment del sector TIC espanyol com a font de riquesa i ocupació i, l'impuls de projectes d'R+D+i en les indústries del futur.

Més concretament, l'ajuda que proporciona AEESD també inclou la incorporació de les TIC a les pimes, la seguretat, o la potenciació de la indústria de continguts i serveis digitals.
Quina és la finalitat de l'ajuda?
Finançar projectes d'R+D, recerca industrial i desenvolupament experimental, realitzats per empreses o centres tecnològics a títol individual. Pot donar suport a grans projectes tecnològics amb alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic, o pot servir d'impuls tecnològic per a projectes d'R+D basats en tecnologies de la informació i la comunicació amb un baix nivell de maduresa que presenten un alt nivell de risc tecnològic.
Quin és el pressupost total de les subvencions AEESD?
200.000.000 d'euros distribuïts de la següent manera entre els dos subprogrames: Impuls tecnològic 140.000.000 euros i grans projectes 60.000.000 euros.
Quins són els criteris per avaluar la innovació tecnològica?
La innovació tecnològica s'avaluarà en relació amb el nivell de maduresa de les tecnologies utilitzades o dissenyades en el projecte, per tal d'establir el percentatge màxim del pressupost susceptible de subvenció.

a.) Podran optar a una subvenció màxima del 50% els projectes que utilitzin tecnologies que només hagin estat validades a nivell de sistema o component en un entorn de laboratori o hi hagi una prova experimental de concepte validada.

b.) Podran optar a un ajut màxim del 35% els projectes que facin ús de tecnologies que hagin estat validades en un entorn rellevant, operatiu o de simulació, ja sigui el sistema complet, un prototip del sistema o a nivell de components.

c.) Podran optar a un ajut màxim del 30% els projectes que utilitzin tecnologia que hagi estat totalment provada, validada i certificada en un entorn real. Pot comportar l'existència d'un primer sistema/prototip comercial sempre que sigui el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa costosa per a ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.

Aquesta línia actualment no està oberta però està previst que es reactivi properament.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més