Segell PIME innovador

La seva empresa ha dut a terme activitats en l'àmbit de la Recerca, el Desenvolupament Tecnològic o la innovació tecnològica en els darrers anys? Descobreix si ets elegible per obtenir el Segell Pime Innovadora!
Què és?
El Segell Pime Innovadora és un reconeixement, ofert pel Ministeri de Ciència i Innovació, que distingeix aquelles empreses que tenen un caràcter innovador.
Quins són els beneficis de comptar amb el Segell Pime Innovadora?
Compatibilitat d'incentius i avantatges fiscals: Aquelles empreses que disposin del Segell Pime Innovadora poden beneficiar-se dels beneficis d'aplicar tant les deduccions en l'impost de societats per activitats d'R+D+i com les bonificacions per a persones dedicades a R+D+i a la Seguretat Social, en un mateix projecte. Les empreses que no tinguin aquest reconeixement no poden accedir simultàniament a ambdós incentius.

Accés a línies alternatives de finançament: Les empreses que disposen del Segell Pime Innovadora tenen accés a totes aquelles línies d'ajuts que esmenten expressament la condició de “Pime innovadora” (com la línia ICO, per exemple), així com a participar en la contractació pública (a través de “Contractació Pública Innovadora”).

Millora de la imatge de marca: Les empreses que disposin del Segell Pime Innovadora poden fer-ne ús amb finalitats publicitàries i comercials.
Quan es considera innovadora una pime?
Es considera que una pime innovadora és una innovadora quan compleix amb qualsevol de les següents

1- Quan la PIME ha rebut finançament públic durant els últims tres anys a través de:

Convocatòries públiques en el marc del VII Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació (o plans posteriors). Subvencions per a la realització de projectes d'R+D+i del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) Convocatòries del 7è Programa Marc d'R+D+i o del Programa Horitzó 2020 que ofereix la Unió Europea (o plans posteriors).

2- Quan la PIME ha demostrat la seva naturalesa innovadora a través de la seva pròpia activitat:

Convocatòries públiques en el marc del VII Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació (o plans posteriors). Pel fet que, en els tres exercicis anteriors a l'exercici del dret a una bonificació, es va obtenir un informe motivat positiu, vinculant, a l'efecte d'aplicar deduccions fiscals sobre l'impost sobre la renda de societats.

3- Quan la PIME hagi demostrat la seva capacitat d'innovació mitjançant alguna de les següents certificacions oficials: Jove Empresa Innovadora (JEI) segons l'Especificació AENOR EA0043. Petita o microempresa innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047. Certificació d'acord amb la norma UNE 166.002 denominada “Sistemes de Gestió de R+D+i”.
Com sol·licitar el Segell Pime Innovadora?
Les pimes que compleixin els requisits necessaris per ser incloses en el Registre Públic de Pimes Innovadores i que encara no estiguin en cap de les llistes publicades, poden sol·licitar ser incloses en la llista a través d'una Sol·licitud d'Inscripció com a Pime Innovadora, aportant documentació que acrediti que compleixen algun dels requisits necessaris per a això. La
La solicitud de registro no tiene coste alguno para las empresas y el procedimiento de inscripción se realiza de manera telemática, a través del Registro Público de Pymes Innovadoras dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Sol·licitud d'inscripció
Informació necessària durant el procés de sol·licitud:
Dades de l'empresa sol·licitant.

Dades de la persona de contacte sol·licitant.

Informació general sobre l'empresa: nombre d'assalariats, facturació i comptes anuals, estatuts, CIF, estatuts, etc.

Aportar alguns dels documents esmentats en l'apartat anterior que acreditin que la seva empresa és innovadora, per exemple: documentació sobre la concessió d'algun dels ajuts públics d'R+D esmentats, patent d'explotació pròpia, còpia de la resolució de l'informe motivat vinculant positiu o la còpia de la certificació oficial reconeguda pel MINECO.

Signatura electrònica

Un cop fet tot el procés, la resolució del Ministeri pot trigar des d'una setmana fins a 4 mesos. Quan s'obtingui la resolució definitiva es podrà descarregar el segell.

IMPORTANT: És important tenir en compte que el segell té una validesa de tres anys des de la seva data d'emissió i es pot renovar sempre que compleixi els requisits.

Si busques un reconeixement formal pel teu compromís amb la innovació, el Segell Pime Innovadora pot ser el teu següent pas. No dubtis en sol·licitar-lo i explorar noves oportunitats per a la teva empresa.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més