Emprenedors ENISA

Finançament de fins a 300.000€ per a startups

Finançament

La startup ha de tenir fons propis mínims al 50% de l'import del préstec.

Modalitat

Préstec participatiu que no és convertible en renda variable.

Amortització

Fins a 7 anys d'amortització amb un període de carència de fins a 5 anys

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,75% i el segon serà un 8% addicional màxim en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen garanties ni garanties personals

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
La línia de finançament Enisa Emprendores està pensada per donar suport econòmicament a les startups, en les primeres etapes de la vida, promogudes per emprenedors (sense límit d'edat), per emprendre les inversions necessàries i dur a terme el seu projecte. Enisa cofinança el pla estratègic de la companyia amb un mínim de 25.000€ i un màxim de 300.000€.

Es tracta d'un préstec participatiu que no és convertible a renda variable. La principal diferència d'Enisa respecte a un préstec bancari és que “l'organisme finançador” està en risc amb la transacció i aplica un tipus d'interès variable en funció dels beneficis de l'empresa. A més, no requereix avals personals ni garanties per part dels empresaris.
Quins projectes finança Enisa Emprendedores?
La línia Enisa Emprenedors està orientada a donar suport econòmicament, en les primeres etapes de la vida, a les pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat, per emprendre les inversions necessàries i dur a terme el seu projecte.
Quins requisits demanen?
Que l'empresa sol·licitant s'estableixi, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud i que els seus fons propis siguin (com a mínim) equivalents a l'import del préstec sol·licitat. També s'espera que el projecte presentat tingui alguna validació de mercat, basada en mètriques o pilots, que mostrin la resposta i l'encaix de mercat del projecte. Les empreses que sol·licitin Enisa Emprenedors han de ser startups o pimes amb un model de negoci innovador o un que presenti una innovació disruptiva. L'activitat principal de l'empresa i la seu ha d'estar emmarcada dins del territori espanyol.
Quin tipus de finançament és?
Enisa Emprendedores és un préstec participatiu caracteritzat pel fet que el seu tipus d'interès anual varia en funció de l'evolució de l'activitat de l'empresa i perquè el deute d'Enisa està subordinat a qualsevol altre préstec o crèdit, classificant-se després de creditors comuns. Es tracta d'una font alternativa de finançament molt atractiva per als emprenedors a causa dels seus llargs períodes de carència i amortització de préstecs. Una altra de les seves característiques més importants és que no requereix garanties ni garanties personals. Per tots aquests motius, és imprescindible i indispensable disposar i justificar un pla de viabilitat coherent per a l'empresa que sol·licita el préstec.
Recomanacions per augmentar les teves possibilitats d'aconseguir-ho
Des d'Intelectium, recomanem sol·licitar Enisa durant el primer semestre de l'any o enviar la sol·licitud com a molt tard el setembre, ja que així assegurem amb més garanties que els dóna temps a analitzar el projecte i a acceptar-lo dins de les comissions d'inversions de l'any. Enisa ha estat rebent peticions per accedir als seus préstecs des del mes de gener, de manera que si presentem la nostra primera sol·licitud, tindrem molt millors possibilitats de poder accedir al nostre préstec. La presentació d'un bon informe que justifiqui i doni suport a la petició serà un altre dels elements clau a l'hora de sol·licitar un préstec participatiu a Enisa. Us recomanem que tingueu un soci especialitzat en sol·licitar i obtenir finançament públic que us pugui alleujar del treball intensiu i seguiment que comporta presentar-lo, de manera que pugueu augmentar les vostres possibilitats d'obtenir-lo i amb una quantitat més gran. Et podem ajudar a estudiar el teu encaix amb la convocatòria i la seva presentació, pots contactar amb nosaltres a través dels nostres formularis web o escrivint a comunicacion@intelectium.com.
Requisits
La startup ha de tenir fons propis (com a mínim) equivalents a l'import del préstec
La posada en marxa s'ha d'establir com a màxim 24 mesos d'antelació a la sol·licitud
La startup ha de tenir alguna validació de mercat, normalment representada en forma de facturació recurrent
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més