ENISA Joves Emprenedors

Finançament de fins a 75.000€ per a startups

Finançament

La línia està dissenyada per donar suport a startups de nova creació. Fundada per joves emprenedors menors de 41 anys.

Modalitat

Préstec participatiu que no és convertible en renda variable.

Amortització

Fins a 7 anys d'amortització amb un període de carència de fins a 5 anys

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
La línia de finançament Enisa Young Entrepreneurs està dissenyada per donar suport a startups de nova creació creades per joves (menors de 41 anys). Enisa cofinança el pla estratègic de la companyia amb un mínim de 25.000€ i un màxim de 75.000€. Es tracta d'un préstec participatiu que no és convertible a capital. La principal diferència entre Enisa i un préstec bancari és que “l'organisme finançador”, en aquest cas Enisa, està en risc amb l'operació i aplica un tipus d'interès variable en funció dels beneficis de l'empresa.

A més, no requereix avals personals ni garanties per part dels empresaris. Una de les principals raons per les quals és tan preferida entre els emprenedors Enisa representa Empresa Nacional de Innovación SA, organisme dependent del Govern que té oberta la línia de préstecs Enisa Joves Emprenedors de forma permanent.
Quina és la finalitat de la subvenció 'Enisa Joves Emprenedors' i quins projectes finança?
'Enisa Young Entrepreneurs' busca proporcionar els recursos econòmics necessaris a startups i pimes de nova creació, creades per joves emprenedors (menors de 41 anys), perquè els emprenedors puguin emprendre les inversions necessàries per als projectes en les seves fases més primerenques. Enisa busca coinvertir, és a dir, acompanyar les primeres expansions o rondes de capital privat que obtenen les empreses per impulsar el seu creixement.
Quin tipus d'ajuda es tracta i quines són les seves principals característiques?
El finançament d'Enisa és en forma de préstec participatiu i presenta diferències molt marcades amb els préstecs bancaris tradicionals:
  • Import mínim i màxim: Per a la línia Enisa Joves Emprenedors es pot sol·licitar un préstec a partir de 25.000 euros i fins a 75.000 euros
  • Tipus d'interès: El primer tram del préstec es calcula euríbor + 3,25% i el segon tram del préstec és un interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, seguint la qualificació o qualificació assignada a l'operació.
  • Tarifes: Té una comissió d'obertura del 0,5%.
  • Caducitat: El venciment màxim o període màxim de carència és de fins a 7 anys.
Per poder optar a la línia de préstecs Enisa Joves Emprenedors, els sol·licitants han de ser pimes tal com defineix la Unió Europea. Les empreses beneficiàries han de tenir personalitat jurídica pròpia i la seva societat haurà d'haver estat constituïda dins dels 24 mesos anteriors a la sol·licitud. L'activitat principal de l'empresa i el seu domicili social han de tenir lloc a Espanya i el model de negoci ha de reflectir la innovació o algun aspecte nou respecte a les solucions actuals existents al mercat. La majoria del capital de l'empresa ha d'estar en mans de persones físiques l'edat de les quals no sigui major de 41 anys i els socis han d'aportar almenys el 50% de l'import del préstec sol·licitat a través de capital o a través de fons propis.
Termini de sol·licitud per a Enisa Joves Emprenedors
És un tipus de finançament que està obert permanentment, però recomanem aplicar durant el primer semestre de l'any o com a molt tard al setembre per maximitzar les possibilitats d'obtenir el préstec.
Puc sol·licitar més d'un préstec Enisa?
Sí, es pot sol·licitar nou finançament a Enisa sempre que hi hagi canvis i creixement a l'empresa. Mitjançant noves ampliacions de capital o creixement significatiu del flux de caixa de l'empresa. En aquest sentit, després de sol·licitar i obtenir satisfactòriament un préstec Enisa Joves Emprenedors, es pot sol·licitar Enisa Emprenedors i/o Enisa Growth.
Requisits
La startup ha de disposar de fons propis (com a mínim) equivalents al 50% de l'import del préstec
La posada en marxa s'ha d'establir com a màxim 24 mesos d'antelació a la sol·licitud.
La startup ha d'haver llançat el producte o servei al mercat, amb certes mètriques que validin el projecte (encara que encara no monetitzi o tingui ingressos recurrents).
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més