EIC Accelerator

L'empresa ha de ser innovadora tecnològicament
Ajuts no reemborsables
Durada del projecte entre 12 i 24 mesos.
Per a projectes a nivell de desenvolupament tecnològic (TRL) d'entre 6 i 8.
Finances fins a 2,5 milions
Sense garanties personals.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Subvenció no reemborsable per a startups innovadores
EIC Accelerator és un programa que combina l'accés a ajuts no reemborsables de fins a 2,5M d'euros (subvenció) amb un component d'inversió opcional en forma de capital de fins a 15M d'euros, orientat a cobrir la fase de llançament comercial del producte al mercat (TRL9).

És un dels programes europeus d'ajuda més interessants per a pimes i startups. No obstant això, és molt difícil d'obtenir a causa de la seva alta competència, només un 2% de les sol·licituds tenen èxit. La finalitat d'EIC Accelerator és promoure l'escalabilitat de les empreses a nivell internacional. Es vol fomentar que les empreses de nova creació que estan desenvolupant productes molt innovadors propers al mercat (TRL 6) a créixer molt ràpidament.

La convocatòria dels ajuts de l'EIC Accelerator consta de dues fases: la fase 1 és una sol·licitud curta que serveix com a fase de filtratge i la fase 2, que és la fase definitiva on s'obté finançament.
Comissió Europea
La Comissió Europea, òrgan de govern de la Unió Europea, promou la innovació i el desenvolupament empresarial als països membres a través de programes marc per a la concessió d'ajudes en forma de subvencions no reemborsables. L'anterior Horitzó 2020, que abastava el període 2014-2020, ha estat substituït per Horitzó Europa (2021-2027), amb el qual la CE se centra en la construcció d'un futur sostenible, just i pròsper per a les persones i el planeta basat en valors europeus.
Convocatòries obertes
Estan oberts a qualsevol tipus de projectes orientats al desenvolupament de la ciència, la tecnologia o l'aplicació de l'anterior; posats en marxa per startups i pimes independentment del seu sector d'activitat.
Convocatòries específiques de reptes
Estan oberts per a projectes amb objectius específics dins de sectors prioritaris com el Green Deal Europeu i les Tecnologies Digitals i Sanitàries estratègiques.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més