Nova convocat�ria del Perte per a l'economia circular per al sector dels pl�stics 2024.

Entre 2024 i 2026, l'Economia Circular PERTE per al Sector del Pl�stic mobilitzar� m�s d'1,2 bilions d'euros.

El PERTE per a l'Economia Circular identifica el sector del plàstic com a prioritari i estratègic donat el caràcter transversal d'aquest material en tota la indústria, amb un baix índex de reciclatge i un alt impacte ambiental.

Els ajuts, destinats a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l'ús de matèries primeres, alineats amb l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular per a l'any 2030, busquen posicionar Espanya com un referent internacional en Sostenibilitat, mitjançant una gestió eficaç, reciclatge i reutilització dels residus.

Objectiu

Promoure la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i la innovació del tèxtil i la moda i els plàstics en el marc d'una economia circular, que superi l'anterior model de producció lineal. En aquesta l�nia, els ajuts PERTE Economia Circular per al sector dels pl�stics busquen promoure l'ecodisseny de productes pl�stics, la promoci� d'envasos reutilitzables i promouran el reciclatge mec�nic i qu�mic, procurant reduir el seu impacte ambiental i millorar la seva gesti� sostenible.

Beneficiaris

Entitats legalment i vàlidament constituïdes que tinguin establiment o sucursal a Espanya.

La condició per ser entitat beneficiària s'ha de mantenir fins a completar la liquidació de la inversió objecte de la subvenció.

Tipus d'ajuda

Els beneficiaris de l'economia circular PERTE per al sector dels plàstics accediran a una subvenció no reemborsable, d'entre 100.000 i 10 M€ per projecte, amb una intensitat màxima en funció del tipus d'empresa i del tipus de projecte, que es defineix com:

Projectes d'R+D

 • Investigació Industrial: 50%
 • Desenvolupament experimental: 25%
 • Estudis de viabilitat: 50%

Projectes de digitalització:

 • PIMES: 50%
 • Gran empresa: 15%

Projectes ambientals:

 • Petites i microempreses: 60%
 • Empreses mitjanes: 50%
 • Gran empresa: 40%

Gestió de residus de tercers:

 • Petites i microempreses: 55%
 • Empreses mitjanes: 45%
 • Gran empresa: 35%

Es podrà sol·licitar el pagament anticipat de l'ajut.

Accions subvencionables de l'economia circular PERTE per al sector dels plàstics

 • Ecodisseny per augmentar l'ús de plàstic reciclat
 • Promoció d'envasos de plàstic reutilitzables, que permetin un estalvi en matèries primeres i energia, optimitzant el seu ús mitjançant sistemes logístics inversos
 • Reciclatge mecànic senzill o fins a grau alimentari
 • Reciclatge químic destinat a tractar fraccions no reciclables mecànicament

Aquestes accions poden estar dirigides a:

 • Projectes de recerca industrial
 • Projectes de desenvolupament experimental
 • Estudis de viabilitat

Costos subvencionables

 • Personal
 • Instrumental i material
 • Edificis i terrenys
 • Investigació contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes mitjançant llicència
 • Despeses generals addicionals i altres despeses d'explotació
 • Costos de l'estudi de viabilitat

Termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria pendent

T'ajudem a aconseguir el PERTE per l'economia circular per al sector dels plàstics

Si vols valorar si la convocatòria pot encaixar amb la teva empresa o projecte, podem assessorar-te sense compromís. A Intelectium, treballem sota un model d'èxit en l'obtenció d'ajudes públiques. T'ajudem a identificar quines subvencions s'adapten millor a tu i a preparar tota la documentació necessària per realitzar correctament el tràmit fins a aconseguir finançament. Pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari o enviant un correu electrònic a comunicacion@intelectium.com