Segell Pime Innovadora: Què és i quins són els seus beneficis?

Aquelles pimes que hagin dut a terme activitats en l'àmbit de l'R+D+i poden sol·licitar el Segell Pime Innovadora, un reconeixement que ofereix el Ministeri de Ciència i Innovació.

Si tens una Startup o una PIME, presta atenció al següent article. A continuació, t'indicarem si compleixes els requisits per sol·licitar el Segell Pime Innovadora.

Què és el Segell Pime Innovadora?

El Segell Pime Innovadora és un reconeixement del Ministeri de Ciència i Innovació per distingir les empreses que tenen un caràcter innovador. Qui compleixi els requisits pot acollir-se i combinar una sèrie d'incentius fiscals que, sense el segell, serien incompatibles i no es podrien aplicar alhora.

Quins són els beneficis de comptar amb el Segell Pime Innovadora?

Aquest segell us pot proporcionar una sèrie de beneficis fiscals molt interessants. En primer lloc, permet compatibilitzar incentius, com la deducció de l'impost de societats per activitats d'R+D+i i la bonificació per a persones dedicades a R+D+i a la Seguretat Social. Si no coneixeu aquests incentius fiscals, resumim breument què signifiquen:

  • Bonificacions a la Seguretat Social per personal investigador: redueix en un 40% la quota de contingències comunes de la Seguretat Social de les persones dedicades a l'R+D+i en un 85% del seu temps que l'empresa té en plantilla.
  • Deduccions fiscals per R+D+i: permeten reduir l'Impost de Societats fins a un 42% de la inversió realitzada per l'empresa en R+D i fins a un 12% de la inversió realitzada per l'empresa en TI (Innovació Tecnològica).

En segon lloc, li dóna l'opció de participar en determinades subvencions de finançament. Tens accés a participar en la Compra Pública d'Innovació o a la Línia de Finançament ICO.

El segell també es pot utilitzar amb finalitats publicitàries i comercials, per millorar la imatge de marca.

Quan es considera innovadora una pime?

Es considera que una pime innovadora és de caràcter innovador quan compleix algun dels requeriments/característiques següents:

  • Quan la PIME ha rebut finançament públic durant els últims tres anys a través de:- Convocatòries públiques en el marc del setè Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i Innovació- Ajuts per a la realització de projectes d'R+D+i del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) - Convocatòries del 7è Programa Marc d'R+D+i o del Programa Horitzó 2020 ofert per la Unió Europea.
  • Quan la PIME ha demostrat la seva naturalesa innovadora a través de la seva pròpia activitat:- Pel fet de disposar de patent d'explotació pròpia per un període no superior a cinc anys.- Pel fet d'haver obtingut, en els tres anys anteriors a l'exercici del dret de bonificació, un informe motivat positiu, vinculant a l'efecte d'aplicar deduccions fiscals sobre l'impost sobre la renda de societats.
  • Quan la PIME hagi demostrat la seva capacitat d'innovació mitjançant alguna de les següents certificacions oficials:- Empresa Jove Innovadora (JEI) segons Especificació AENOR EA0043.- Microempresa petita o innovadora, segons Especificació AENOR EA0047.- Certificació d'acord amb la norma UNE 166.002 anomenada “Sistemes de Gestió d'R+D+i”.

Com sol·licitar el Segell Pime Innovadora?

Les pimes que compleixin els requisits necessaris per ser incloses en el Registre Públic de PIMES Innovadores i que encara no estiguin en llistes publicades, podran sol·licitar ser incloses en la llista a través d'una Sol·licitud d'Inscripció com a PIME Innovadora, aportant documentació que acrediti que compleixen alguna de les circumstàncies establertes en l'Ordre Ministerial ECC/1087/2015, de 5 de juny.

La Sol·licitud d'inscripció no hi ha cap cost per a les empreses i el procediment d'inscripció el realitza el Registre Públic de PIMES Innovadores dependent del Ministeri de Ciència i Innovació.

L'empresa ha d'estar inscrita en el RUS (Sigles que fan referència al Registre Unificat de Sol·licitants) per tal d'iniciar la sol·licitud del segell.

Durant el procés de sol·licitud, se'ns demanarà la següent informació:

  • Informació sobre l'empresa sol·licitant
  • Dades de la persona de contacte sol·licitant
  • Informació general sobre l'empresa: nombre d'assalariats, facturació i comptes anuals, estatuts, CIF, estatuts, etc.
  • Aportar alguns dels documents que hem esmentat en l'apartat anterior que acreditin que la seva empresa és innovadora, per exemple: documentació sobre la concessió de qualsevol dels ajuts públics d'R+D esmentats, la seva pròpia patent d'explotació, còpia de la resolució de l'informe motivat vinculant positiu o la còpia de la certificació oficial reconeguda pel MINECO.
  • Signatura electrònica

Un cop fet tot el procés, hem d'esperar a la resolució del Ministeri, que pot trigar enlloc d'una setmana a 4 mesos. Quan s'obtingui la resolució definitiva es podrà descarregar el segell.

IMPORTANT: El segell té data de caducitat. Caduca al cap de 3 anys i el pots renovar sempre que segueixis complint els requisits. A Intelectium estem especialitzats en la tramitació i l'obtenció d'aquest tipus de certificació per a empreses innovadores. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del Formulari següent i t'ajudarem a saber si pots sol·licitar el Segell Pime Innovadora amb la teva empresa.